at the Fringe - International Arts Festival Tranås since 2014

Vi tar konst och kultur till folket!

SWE | Hej,

Vanliga år försöker vi använda det offentliga rummet såsom caféer och restauranger, bibliotek och andra offentliga platser för vår festival. I år, 2020, får vi tänka lite annorlunda. Under de rådande läget försöker vi göra festivalen mer tillgänglig online. Vi hoppas kunna bjuda dig på ett härligt program inom våra konstområden.En del interaktivt. Låt oss göra det tillsammans!

Fringe teamet

ENG | Hi,

In normal years we try to use the public space such as cafes and restaurants, libraries and other public places for our festival. This year, 2020, we may think a little differently. During the current situation, we try to make the festival more accessible online. We hope to be able to offer you a wonderful program in our art areas. Some interactive. Let's do it together!

The Fringe team

"I hotellobby, café, restaurang, pubar, stadshus, bibliotek, gator och torg, i teaterlokal, musikställe, på Storgatan 17 och på uteserveringar pågick festivalen. Det är en modell som utvecklats i flera år för att fånga nya intresserade och andra upplevelser av det litterära där gränsen mellan de som framträder och de som betraktar sig som publiken suddas ut för att skapa närhet mellan professionella och amatörer, mellan publik och performativa, som betraktas som originella, spontana, händelserika, fartfyllda och inspirerande. Festivalen brukar ha en publik på över 2000 personer.

Under 2019 års festival ordnades 93 olika evenemang inom litteratur, scenkonst, samtidskonst och film.

 

Reflektioner från festivalen 2019: Dominic Williams är en poet från Wales som också driver förlaget Three Throated Press, och som hunnit bli ganska känd här i Tranås då han varit här ett flertal gånger på residens, fungerat som kurator, varit moderator på flera evenemang som exempelvis Passion for Words, Pilsnerpoesi med mera. Men det här ska handla om något helt annat.


I somras under at the Fringe-festivalen medverkade han i några föreställningar där poesi mötte andra konstinriktningar. Vi ville prata med honom om just detta och hans upplevelse av det hela; att samarbeta över gränserna och korsa olika konstnärliga discipliner. 


Det första som togs upp var hans samarbete med dansaren Stina Nilsson från Jönköping. Hon har själv uppträtt med andra konstnärer som målat, spelat musik och hon har svarat på deras arbete med dans. När de träffades i Jönköping i maj månad hade hon frågat Dominic om han var intresserad av att göra någonting liknande, fast nu med poesi. Stina visade honom videos på arbeten som hon gjort tidigare, Dominic blev intresserad och de bestämde sig för att ses igen på at the Fringe-festivalen. 


De träffades och lärde känna varann närmare, projektet började ta form och de bestämde sig för att uppträda på Jönköpings Poesifest i september. Men under tiden i Tranås fick de tillgång till en lokal, de repeterade eller man kanske ska säga testade hur det kändes under några timmar, och bestämde sig helt sonika för att uppträda dagen efter inför publik. De genomförde två helt improviserade föreställningar. Dominic menar att det enda de reagerar på är miljön de befinner sig i, och varandra. Det som sen händer, händer. Dominic svarade på Stinas dans, och hon på hans poesi. Han medger att det var nervöst eftersom han aldrig gjort något liknande, men att det var en fantastisk upplevelse. Han säger också att han lärde sig mycket av Stina som hade sagt till honom att inte vara rädd för tystnaden, att låta tystnaden tala, och hur man rör sig på scenen och använder kroppen. 


Han säger att reaktionerna har varit mycket positiva och många trodde till och med att de måste ha övat mycket innan föreställningarna. Han menar att trots det är smickrande att höra, vill han understryka att allt är totalt improviserat, ingenting är repeterat. Det enda de har gjort upp i förväg är själva ingången till föreställningen och Dominics avslutande ord. Dominic säger att han pratat med många poeter och ingen har hört talas om någonting liknande. Samarbetet med Stina Nilsson har fortsatt och projektet och har nu också fått ett namn: Your Strangest Friend.
Sen involverades han också i at the Fringes filmfestival. Dominic och en av filmfestivalens kuratorer, Laura Bianco, hade en idé om att låta några av poeterna som var på residens under festivalen reagera på några av filmerna som visades med nyskrivna dikter. Dominic, Doreena Jennings och Jonas Ellerström var de tre författarna som tog sig an uppgiften. Här menar han att det ligger en missuppfattning i vad som menas med samarbete mellan konstnärer. Att läsa en redan färdigskriven dikt till film är inte samma sak som ett videopoem, säger Dominic. Samma sak gäller förstås det omvända. Då handlar det bara om att man svarar på en annan konstnärs verk. Ett riktigt samarbete handlar om att båda konstnärerna startar från noll och därifrån har lika stor del i verket.


Filmen han skrev en dikt till - Continents quiver as memories erupt into earthflames - hade redan ett narrativ vilket inte alls fungerade för Dominic. Han såg därför om filmen utan ljud och skrev sedan sitt poem genom att enbart reagera på bilderna. Filmens regissör Georg Koszulinski berättade efteråt för honom att han redigerat bort sekvenser från filmen som Dominic, fascinerande nog, ändå fått med i sin dikt. Han nämner också att alla poeterna närmade sig filmerna på olika sätt. Doreena Jennings till exempel skrev sin dikt baserad på en enda scen.
När han sammanfattar det hela säger han att samarbete med konstnärer över gränserna på det här viset är fantastiskt. Hela processen med kollaboration, spontanitet och improvisation är mycket givande och en viktig lärprocess. Han säger att han inte skrämdes av det och vill gärna prova igen. Dominic säger också att han gärna skulle vilja testa samma sak med musik, och nämner poeten Jonas Ellerström som också spelar gitarr. De har redan uppträtt tillsammans men då var det inte improviserat. Det är något han skulle kunna tänka sig att utveckla.


Förutom poesi och litteratur bjuds det på mycket annat under festivalen. En betydande del av at the Fringe är filmfestivalen som i år hölls för tredje gången. Under fem dagar visades filmerna i Kultiveras lokaler på Storgatan 17, som under festivalen förvandlats till en intim biograf. Där bjöds det på 29 internationella filmer från 12 länder. Det visades 11 svenska kortfilmer där två av regissörerna var på plats och pratade om sina filmer (Sebastian von Wachenfeldt, Norrsken och Tomas Stark, Identity). Två lokala filmer visades också (Spiritus Lepus och Alla med bruna ögon ställer sig upp). En dag gavs även plats åt de som ville visa sina egna verk på Öppen scen. Andra programpunkter i filmfestivalen var en master class som hölls av filmregissören Erica Elfström. Hon berättade om sitt arbete som oberoende regissör, filmskapande och dess process men framför allt talade hon om arbetet med sin film Ester som handlar om Ester Bauer, John Bauers fru. En workshop med namnet The idea for a film hölls också, och den behandlade just den frågan; hur man går till väga för att omvandla sina manus och idéer till en film.


Vad gäller övrig scenkonst anordnades tre workshops i dans, Ana Imraa visade upp orientalisk dans och gruppen ReAct bjöd på en blandning av dans och performance. Tre föreställningar hölls i Teater Jarmos lokaler där olika konstnärer blandade poesi, performance och musik. I samma lokal spelades också pjäsen Ofelia 2.0 - världens minst spelade pjäs. En mycket uppskattad programpunkt var barnteatern Elin starkast i världen, som spelades inför en entusiastisk publik i ett proppfullt Galleriet. Tanja Serova höll i flera workshops för barn och ungdomar som skulle trigga igång kreativitet, skrivarlust och skaparglädje. Förutom allt detta bjöds det på rundvandringar där konst visades upp och presenterades, och två utställningar hölls under festivalen. Det är som ni märker ett mycket digert och väldigt brett program och at the Fringe har det mesta för de flesta.

Under litteraturdelen av festivalen 2018 tog vi emot författare och poeter från över 6 olika länder. De över 40 författarna och poeterna framträdde i över 35 evenemang som Guerilla Poesi, Spoken Word-lördag, Boksläpp, Pilsnerpoesi, Litterär stadsvandringar, Passion for Words, Internationell författarscen, Afterwork-poesi, Svensk författarscen, Mikroförlagsmässa, Words on the Street, Lördagspoesi, Young Writers Lab Reading, till Författare som vistats på Badhotellet.

Under dans- och scenkonstdelen av festivalen 2018 tog vi emot dansare och scenkonstnärer från 6 olika länder. Dessa 25 scenkonstnärer framträdde och höll workshopar i 16 olika evenemang som teaterföreställningar, dansworkshopar (arabisk, orientalisk, flamenco, afrikansk, lindy hop), performances och dansföreställningar.

Under filmfestivalen at the Fringe 2018 visades 30 kortfilmer från 10 olika länder med olika teman som Films artists love to watch, Films screenwriters love to watch, Film dancers would love to watch, Philosophy in Spoken Words, Fuck Society, Little Heroes, Films you wouldn’t like to miss, Loosing Time, Space Travels och Regionens filmare.

Festival Rainbow som även var en dela av festivalen uppmärksammade HBTQ-frågor med olika aktiviteter som en liten parad, Rainbow frukost, Passion for Words, Pilsnerpoesi och boksläpp.

Mikroförlagsmässan hölls för fjärde året och har växt till att 2018 ha över 35 förlag, både lokala, nationella och internationella. En chans för små oberoende förlag, föreningar eller enskilda författare att visa upp sina alster vid respektive bord för besökare och köpare. I år med en delegation från Wales där större svenska förlag som Ellerström förlag och Fri Press fick möjligheten att inte bara visa upp sina produkter utan också ha möten med internationella förlag och diskutera utbyte och översättningsmöjligheter.

Som en del av vårt försök att förnya oss och utvecklas bildade vi ett partnerskap med Svenska Haiku Sällskapet där vi skapade ett fyra dagars program som dök ner i flera delar av haiku kulturen och dess skapande som poesiform. I år var ett försök som slog väl ut och ska fortsätta och utvecklas nästa år. Inför 2019 års at the Fringe-festival laddar vi med minst lika många författare, poeter, scenkonstnärer och filmer.

 

Välkommen hit till Tranås!"

/ENG

What is AT THE FRINGE?

At The Fringe means "at the margin" and it is a definition coming from the first Fringe Festival created in Edinburgh, Scotland, in 1947 as a parallel celebration to the great Edinburgh International Festival. It was not the official organisation, but a journalist, Robert Kemp, who first used the name "At The Fringe" to define a series of initiatives happened at the margins of the larger festival.

 

The idea of ​​fringe festivals has then spread throughout the western world as a denomination of a series of events that do not have a particularly strong governance but are based on individuals engaging in and in favour of what they like.

 

The US association of Fringe Festivals has made an attempt to define what a fringe festival consists of: various types of cultural appearances - literature, art, music, theatre, lectures. Anyone may do almost anything. The mix of professionals and amateurs is important. The festival should be cheap (ours is free), so that anyone can come and watch. The appearances should be short and the technical solutions simple. The length of the festival may vary between a few days and a few weeks.

/SWE

Vad är AT THE FRINGE?

At The Fringe betyder ungefär “i marginalen” och kommer från den första Fringe-festivalen som skapades i Edinburgh, Skottland, 1947 som en parallell fest till den stora Edinburgh International Festival. Det var inte arrangörerna utan en journalist, Robert Kemp, som skapade begreppet “at the Fringe” för att beskriva en serie initiativ som togs i marginalen av den större festivalen.

 

Därefter har idén om fringe-festivaler spridit sig över hela västvärlden som en beteckning på en en serie händelser som inte har en särskilt stark styrning utan bygger på att enskilda människor engagerar sig och framför sådant de tycker om.

 

US association of Fringe Festivals försöker ringa in vad en fringefestival består av: olika typer av kulturella framträdanden – litteratur, konst, musik, teater, föreläsningar. Vem som helst får göra vad som helst (nästan). Blandningen av proffs och amatörer är viktig. Festivalen ska vara billig (vår är gratis) så att vem som helst kan komma och titta. Deltagarna ska bidra med något originellt eller i alla fall något i original. Framträdandena ska vara korta och de tekniska lösningarna enkla. Längden på festivalen kan variera mellan några dagar och några veckor.