Marica Källner

Marica Källner

Marica Källner. Novellist som skriver lyrisk kortprosa – ofta utsnitt ur flickor och unga kvinnors liv. Debuterade 2017 med boken Det som får plats.