Kristian Lundberg

Kristian Lundberg

Kristian Lundberg har sedan debuten 1991 med Genom september utvecklats till den särartens författare som genomskådar samhället och håller humanismens fana högt i en värld där den ofta skyms. Störst publik framgång har nåtts med kortromanen Yarden, som också filmatiserats. Lundberg arbetar som kritiker, han skriver deckare, poesi och romaner.