Jan Myrefelt

Jan Myrefelt

Jan Myrefelt  - född i Kalmar i början på 50-talet.  Efter skolgången tog Jan arbete inom sågverks - skogsindustrin.

Hans stora intresse för naturen, skogen med sitt väsen och skogsfolk har följt honom mycket genom hans diktning.

Jans första diktsamling ”mellan HIMMEL och JORD” kom ut 2014.

Medverkat i antologin Guldkorn med dikter 2018