Camilla Linusson

Camilla Linusson

Camilla Linusson är Poet, Skrotkonstnär och Sexbarnsmamma, bosatt i Hästholmen vid Vätterns strand.

Hon har skrivit två diktböcker och filar nu på en tredje. Hennes dikter kännetecknas av humor och svärta, stundtals med erotiska inslag.

Camilla anordnar sporadiskt poesi- och musikaftnar med öppen scen i Hästholmen med omnejd.